top of page
31.jpg

Makas Sistem Kaldırma Rampaları

Kapı Sistemleri kaldırma rampaları, ATX ve AQX modelleri sayesinde, aşırı yer kaplamadan büyük yüksekliklere ulaşabilmektedir. Tüm Kapı Sistemleri makas sistemli kaldırma rampaları, güvenlik alanındaki mevcut mevzuata (2006/42/CE sayılı mevcut Makine Direktifi ve bunu takip eden ekler ve değişiklikler) tam olarak uyularak gerçekleştirilmektedir.

Bir bakışta Makas Sistem Rampa:

  • Potansiyel uygulama alanlarına gelince, makaslı sistem kaldırma masaları kullanılabilir:

  • Konut sektöründe

  • Arabaları bir kattan diğerine taşımak veya iniş rampası olmadan bodrum katına erişmek için

  • Asansör olarak, geleneksel kaldırma sistemlerinin yerine, üst kısımda yer kaplamasını önlemek için

  • Özellikle boşluk 2.000 mm'den fazla olduğunda mimari engellerin üstesinden gelmek için

Makas Sistem Rampalar
Videoyu Oynat

Görseller

bottom of page