top of page
ecotube.jpg

ECOTUBE

Bir bakışta ECOTUBE:

Video Title
Videoyu Oynat

Pnömatik konveyör hatları için konveyör akışını engellemeyen boru kalkanları. Geleneksel koruma damperlerinin aksine, Ecotube boru kalkanı taşınan malzeme akışına kalıcı olarak maruz kalmaz. Bunun yerine, muhafaza borusu segmenti, koruma damperine yer açmak için dışarı itilir. Bunun avantajı: Bu, taşınan malzemenin akışı nedeniyle kapatma elemanının sürtünmesini veya kirlenmesini önler. Kapatma işlemi yangın algılama elemanları tarafından tetiklenir. Ecotube, pozitif ve negatif basıncın yanı sıra karton veya kağıt şeritler gibi çeşitli taşınan ürünler için uygundur.

  • Tür

  • Doğrulama

  • Kapanma yönü

  • Yangın direnci

  • Kapanma döngüleri

  • Konveyor sistem

Tüp kapatma

Z-6.6-1585 (T90)

Soldan sağa | sağdan sola | aşağıdan yukarıya | yukarıdan aşağıya

T 90

C | C2

Ayrılabilir pnömatik konveyör sistemleri | Pnömatik konveyör sistemleri

Görseller

bottom of page